• Konkursbegæring indgivet af andelsboligforening

  2. juni 2014

  A/B i likvidation indgav konkursbegæring. Foreningens kreditor anfægtede konkursbegæringen. Skifteretten fandt på baggrund af det oplyste om A/B’s økonomiske forhold ikke, at A/B mod kreditors protest havde den nødvendige retlige interesse i at blive taget under konkursbehandling.

 • Andelsboligforening – eksklusion – betaling af boligydelse inden modtagelse af med-delelse om eksklusion

  7. maj 2014

  Anmodning om eksklusion af Ah nægtet fremme, da skyldig boligydelse var betalt, inden meddelelse om eksklusion var kommet kom frem til AH.   Fogedretten AH forklarede for retten, at han i juni 2013 havde været på ferie, og at han ikke havde overskud til at åbne postkassen, da han kom tilbage, fordi han godt vidste, at han var i restance med betaling af boligafgift.

 • A/B havde adgang til at ekskludere AH og erhverve dennes andel til en fastsat pris på 25 % af andelens værdi

  6. marts 2014

  AH ekskluderedes fra sin A/B, som følge af en betydelig restance, hvorefter A/B forsøgte at sælge AH's bolig til tredjemand. Da dette ikke var muligt, besluttede bestyrelsen, på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning herom, at A/B skulle erhverve andelslejligheden til en pris på 25 % af den fastsatte andelsværdi.

 • Iværksætterselskaber

  6. januar 2014

  Iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte og få registret et iværksætterselskab (IVS) i Danmark. Et IVS er grundlæggende et anpartsselskab, og IVS’et skal derfor i al væsentlighed behandles som et anpartsselskab, med de undtagelser, der fremgår nedenfor.

 • Salg af Jubii A/S til Nordjyske Medier

  18. december 2013

  Advokat Simon Falbe-Hansen og advokat Morten Wistoft repræsenterede sælgerne i forbindelse med det vellykkede salg af Jubii A/S til Nordjyske Medier. Adlex Advokater har med stor succes gennemført flere betydelig M&A transaktioner i 2013, herunder repræsenteret det børsnoterede selskab KlimaInvest i forbindelse med det frasalg af dtes vindmølleaktiviteter samt den efterfølgende emission.