• A/B havde adgang til at ekskludere AH og erhverve dennes andel til en fastsat pris på 25 % af andelens værdi

  6. marts 2014

  AH ekskluderedes fra sin A/B, som følge af en betydelig restance, hvorefter A/B forsøgte at sælge AH's bolig til tredjemand. Da dette ikke var muligt, besluttede bestyrelsen, på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning herom, at A/B skulle erhverve andelslejligheden til en pris på 25 % af den fastsatte andelsværdi.

 • Iværksætterselskaber

  6. januar 2014

  Iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte og få registret et iværksætterselskab (IVS) i Danmark. Et IVS er grundlæggende et anpartsselskab, og IVS’et skal derfor i al væsentlighed behandles som et anpartsselskab, med de undtagelser, der fremgår nedenfor.

 • Salg af Jubii A/S til Nordjyske Medier

  18. december 2013

  Advokat Simon Falbe-Hansen og advokat Morten Wistoft repræsenterede sælgerne i forbindelse med det vellykkede salg af Jubii A/S til Nordjyske Medier. Adlex Advokater har med stor succes gennemført flere betydelig M&A transaktioner i 2013, herunder repræsenteret det børsnoterede selskab KlimaInvest i forbindelse med det frasalg af dtes vindmølleaktiviteter samt den efterfølgende emission.

 • Velkommen til vores nye partner Morten Wistoft

  9. september 2013

  Det er med stor glæde at Adlex Advokater optager advokat Morten Wistoft som partner. Morten kommer fra Gorrissen Federspiel, hvor han har arbejdet siden 2006. Morten er højt specialiseret erhvervsadvokat, og har særligt bistået danske og udenlandske selskaber indenfor finansiering, rekonstruktioner og virksomhedsoverdragelser.

 • Fortolkning af vedtægter i A/B vedrørende grundlaget for fordeling af boligafgift efter ,,bruttoareal''.

  8. oktober 2012

  Ved indretning af taglejligheder i andelsboligforenings tidligere uudnyttede tagetage blev der projekteret med, at andelsarealet af disse lejligheder blev opgjort under hensyn til, at der kunne indrettes hems og udnyttes skunke i lejlighederne. I vedtægterne var det anført, at boligudgifterne blev fordelt efter bruttoareal.