• Ansvarsfordeling for vandskade i andelsbolig

  19. januar 2015

  Andelshaver (AH) ansvarlig for mangelfuld installation af vaskemaskine, hvilket forårsagede vandskade i etageadskillelse og hos underbo. Såvel byret som landsret udtalte, at AH efter en analogi af LL § 29, stk. 10, 1. pkt., fandtes at være erstatningsansvarlig for vandskaden.

 • Offentligt ejerregister

  11. december 2014

  Det offentlige ejerregister Folketinget besluttede helt tilbage i 2009 at ejerskabet til selskaber skal offentliggøres. Reglerne er nu klar til at blive implementeret. Det forventes at reglerne træder i kraft 15. december 2014. Der er dog en overgangsordning, således at ejerskabet til selskaber stiftet før ikrafttrædelsesdagen har et ½ år til at foretage registreringen.

 • Krav om overpris var forældet 6 måneder efter købsaftale ved ejendomsmægler var indgået, uanset at overdragelsesaftale ved administrator var indgået senere

  3. november 2014

  Negativ markedsværdi af renteswap var ikke medtaget ved beregning af maksimalpris ved salg af andelsbolig. Køber (K) anlagde sag om overpris mod sælger (S).   Ejendomsmægler og administrator udfærdigede henholdsvis en købsaftale og en overdragelsesaftale. Tidspunkt for indgåelse af aftale var afgørende for beregning af forældelsesfrist.

 • Konkursbegæring indgivet af andelsboligforening

  2. juni 2014

  A/B i likvidation indgav konkursbegæring. Foreningens kreditor anfægtede konkursbegæringen. Skifteretten fandt på baggrund af det oplyste om A/B’s økonomiske forhold ikke, at A/B mod kreditors protest havde den nødvendige retlige interesse i at blive taget under konkursbehandling.

 • Andelsboligforening – eksklusion – betaling af boligydelse inden modtagelse af med-delelse om eksklusion

  7. maj 2014

  Anmodning om eksklusion af Ah nægtet fremme, da skyldig boligydelse var betalt, inden meddelelse om eksklusion var kommet kom frem til AH.   Fogedretten AH forklarede for retten, at han i juni 2013 havde været på ferie, og at han ikke havde overskud til at åbne postkassen, da han kom tilbage, fordi han godt vidste, at han var i restance med betaling af boligafgift.