• Eventuelt tilbagebetalingskrav ved køb af andelsbolig til mulig overpris ikke forældet

  7. april 2015

  Køber (K) havde købt en andelsbolig i april 2009. I begyndelsen af juli 2009 modtog K indkaldelse til et beboermøde med omtale af en ny og lavere vurdering af ejendommen. K anlagde herefter sag mod sælger (S) i december 2009, fordi hun mente, at hun havde betalt overpris for andelsboligen.

 • Generalforsamlingsbeslutning om ophævelse af fremtidig stigning af boligafgift i nødlidende A/B

  2. marts 2015

  På en generalforsamling den 22. december 2010 besluttede A/B at ophæve en tidligere vedtaget beslutning om forhøjelse af boligafgiften, der endnu ikke var trådt i kraft. Landsretten bemærkede, at vedtagelsen på generalforsamlingen den 22. december 2010 angik ophævelse af en fremtidig forhøjelse af boligafgiften og ikke en nedsættelse af boligafgiften .

 • Erhvervsstyrelsen lancere medio marts 2015 en ny digital løsning

  17. februar 2015

  Erhvervsstyrelsen lancere medio marts 2015 en ny digital løsning, som gør det lettere for selskaber at indberette til Erhvervsstyrelsen. I den nye selvbetjeningsløsning vil det være muligt at anmelde etablering af alle virksomhedsformer, herunder IVS’er, i modsætning til i dag, hvor det alene kan lade sig gøre for aktieselskaber og anpartsselskaber.

 • Ansvarsfordeling for vandskade i andelsbolig

  19. januar 2015

  Andelshaver (AH) ansvarlig for mangelfuld installation af vaskemaskine, hvilket forårsagede vandskade i etageadskillelse og hos underbo. Såvel byret som landsret udtalte, at AH efter en analogi af LL § 29, stk. 10, 1. pkt., fandtes at være erstatningsansvarlig for vandskaden.

 • Offentligt ejerregister

  11. december 2014

  Det offentlige ejerregister Folketinget besluttede helt tilbage i 2009 at ejerskabet til selskaber skal offentliggøres. Reglerne er nu klar til at blive implementeret. Det forventes at reglerne træder i kraft 15. december 2014. Der er dog en overgangsordning, således at ejerskabet til selskaber stiftet før ikrafttrædelsesdagen har et ½ år til at foretage registreringen.